VBR: Vereniging van Belgische Reders
der Binnen- en Rijnvaart

Welkom op de website van VBR

Corona maatregelen sector.

We zullen daardoor op https://www.unizo.be/corona de komende uren weer een aantal zaken kunnen aanvullen, en mogelijk hier en daar ook weer bijsturen, in dat geval onze excuses. Net als u lopen we soms aan tegen verschillende interpretaties van de overheidsteksten ook binnen de overheid zelf. We mochten vandaag al zeer veel vragen ontvangen, en hopen u dan ook nog veel antwoorden te kunnen bezorgen...

Rondvraag vanuit het kenniscentrum:

Update ma. 20/04/20

 

Voor de rondvraag van onze sector aangaande Corona ga naar deze bijlage.

Port Of Antwerp:

Voor tips en verdere maatregelen, ga naar deze pagina.

Ondersteuning Vlaamse regering

In chaos die velen van ons vandaag (een stukje of heel erg) treft, ook wat goed nieuws. De Vlaamse regering kondigde daarnet nieuwe steunmaatregelen aan. U leest de eerste info hier https://www.standaard.be/cnt/dmf20200318_04893556 en in bijlage persbericht over de hinderpremie.

Klik hier voor meer info

VBR wil nog meer dan ooit tevoren de belangen van zijn leden behartigen en hun stem laten klinken. In tijden van sociale en snelle media, moeten wij kort op de bal kunnen spelen. Wij denken dat we met deze update een forse stap vooruit hebben gezet.

Beste leden, momenteel kan u niet inloggen op de site, we zijn hem eerst aan het testen. Binnenkort krijgt u een nieuwe e-mail van ons met daarin de nodige info om weer toegang te krijgen tot onze volledige website. Enkel voor betalende leden.

Met dank voor uw begrip,

Namens de Raad van Bestuur,

Jo Van duynslaeger en Gaston Pius, april 2019

Update 23/04/2019

Hierbij een CCR- overzicht van de momenteel of mogelijk binnenkort beschikbare Stage V motoren. Klik hier

Update 25/10/2018

Vrijdag 16 november 2018: infosessie VERGROENING in de binnenvaart in Antwerpen

Havenshuis—Zaha Hadidplein 1—2030 Antwerpen
Bereikbaarheid: Port of Antwerp

Klik hier voor meer info

Update 05/09/2018

160 binnenschepen 'gegijzeld' door sluizenblokkade

Gisteren om 15:52 uur door belga, bericht uit de Standaard, zoals het is geschreven, copyright: de Standaard:

Door de vakbondsstaking van ACOD bij verschillende sluizen liggen zowat 160 binnenvaartschepen geblokkeerd op de Vlaamse waterwegen. 'Broodroof, vindt Jo Van duynslaeger van de Vereniging van Belgische binnenvaartreders.

De socialistische ambtenarenbond ACOD voert vandaag een 'sluizen dicht'-actie. De bond blokkeert verscheidene sluizen op het Albertkanaal, op de boven-Schelde en rond de havens van Gent en Zeebrugge.

Jo Van duynslaeger, voorzitter van de Vereniging van Belgische Reders der binnen-en Rijnvaart (VBR), reageert bijzonder boos op de actie. Hij vindt de 24 urenstaking broodroof en hekelt dat de binnenschippers het slachtoffer zijn van een conflict waar ze niets mee te maken hebben. 'We doen dienst als gijzelaars’.

Met de sluizenactie protesteert het ACOD tegen de plannen van de Vlaamse regering om het ambtenarenstatuut te hervormen.

Tandje bij steken

Het is niet de eerste sluizenblokkade. De voorbije weken waren er al gelijkaardige acties waarbij telkens enkele sluizen werden dichtgehouden. De socialistische overheidsvakbond steekt vandaag een tandje bij. Sinds gisteravond laat zijn vier sluizen op het Albertkanaal (Wijnegem, Hasselt, Diepenbeek en Ham) dicht en in de loop van vandaag wil het ACOD ook de sluizen van Evergem op de Gentse Ringvaart, de sluis op de Schelde in Oudenaarde en op de Leie in Menen en die op de Stadsvaart rond de stad Brugge platleggen.

Algemeen vakbondssecretaris Jan Van Wesemael maakt zich sterk dat de actie vooral voelbaar is in de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge. 'We kiezen voor enkele strategische plaatsen. Er staan stakingsposten opgesteld en de meerderheid van ons personeel zit vandaag thuis', zegt de ACOD-voorman.

In de havens hebben ze niet meteen een goed zicht op de impact. Volgens Johan Bresseleers van de haven van Gent liggen er voor de sluis van Evergem wel meer binnenschepen dan normaal aangemeerd. Hij gaat er wel van uit dat bedrijven in de haven hun voorzorgen hebben genomen en afspraken hebben gemaakt met binnenschippers die op weg waren om te lossen of te laden. Van Duynslaeger van de VBR verzekert echter dat het voor verscheidene binnenschippers vandaag een verrassing is geweest dat de sluizen geblokkeerd waren.

Hoe het verder moet in het conflict met de bevoegde minister Liesbeth Homans (N-VA) over het ambtenarenstatuut is onduidelijk. Op 24 september is er nieuw overleg met de Vlaamse regering. De agenda voor die vergadering is nog niet bekend.

einde bericht

Walstroom sluit binnenvaart aan op de toekomst.

Het klimaat is hot. En dan gaat het gelukkig niet alleen over de opwarming van onze planeet. Maar ook over de maatregelen en inspanningen om daar iets aan te doen. Ook Vlaanderen steekt intussen een tandje bij. Op 19 april 2016 vond de Vlaamse klimaattop plaats. Die bracht Vlaamse overheden, academici, burgers en bedrijven samen om het tij te keren. Onder andere de transportsector staat voor een aantal grote uitdagingen om haar uitstoot te verminderen. Zij kan daarbij rekenen op de helpende hand van de Vlaamse overheid. Die heeft recentelijk al een aantal maatregelen genomen om de sector te verduurzamen. Zo steunt Vlaanderen sinds een tijdje de walstroombevoorrading voor binnenschepen.

Op een binnenschip wordt niet alleen gewerkt maar ook geleefd. Televisiekijken, de was doen, internetten. Het kan allemaal maar vergt energie. Gedokte binnenschepen betrokken hun elektriciteit vroeger allemaal via het laten draaien van hun generator. Maar dat zorgt voor de nodige schadelijke uitstoot. Sinds een aantal jaren bestaat daar een alternatief voor: walstroom.

Walstroom is het begrip waarmee wordt aangegeven dat een schip gebruik maakt van een aansluiting op het elektriciteitsnet van de wal. Walstroom is goed voor het milieu. De hulpmotor op diesel kan afgezet worden. Geen schadelijke uitstoot dus. Walstroom is stil. Geen overbodige geluidsoverlast meer. Walstroom is gebruiksvriendelijk. Na ingelogd te zijn op de walstroomwebsite kan elke binnenschipper via sms eenvoudig walstroom aanvragen en zijn gebruik stopzetten.

Genoeg redenen voor Vlaanderen om voluit te gaan voor walstroom. In 2012 werd daarom het walstroomplatform opgericht: een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, de zeehavens en belangenorganisaties. Primaire doelstellingen waren en zijn om het gebruik van walstroom maximaal aan te moedigen, het aanbieden en aanvragen van walstroom voor heel Vlaanderen te uniformiseren en om zoveel mogelijk walstroomkasten te bouwen. Daarvoor kan het walstroomplatform rekenen op Europese subsidies maar ook op middelen uit het Vlaams Klimaatfonds.

Waar een wil is, is een weg. De resultaten laten inmiddels het beste vermoeden. Momenteel kunnen binnenschippers al beroep doen op 285 walstroomkasten met in totaal 473 aansluitingen. Het walstroomplatform blijft echter niet stilzitten. In de komende jaren voorzien de havens en waterwegbeheerders de bouw van extra walstroominfrastructuur. Om het gebruik van walstroom overzichtelijk en makkelijk te maken wordt overal in Vlaanderen eenzelfde tarief gehanteerd: 0.27 €/kWh.  Deze kostprijs omvat de aankoopprijs van de elektriciteit en een bijdrage in de investerings- en onderhoudskost van de walstroomvoorzieningen.  De Vlaamse strategie om het gebruik van walstroom te stimuleren stopt daar echter niet. Onbekend is onbemind. Daarom wordt dit jaar via allerlei acties de communicatie richting schippers opgevoerd.

Meer weten? www.binnenvaartservices.be/walstroom
Indien u daarna nog met vragen zit, neem dan gerust contact op met de walstroomcoördinator:
Mohssine El Kahloun
DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN
Beleid
mohssine.elkahloun@mow.vlaanderen.be Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel

80 jaar VBR, welkom


Beste binnenvaartondernemer


Onze vereniging spant zich sinds 1934 in voor de belangen van de binnenvaartondernemers. Mede door het VBR kunnen binnenvaartondernemers hun eigen toekomst beter bepalen en verzorgen.
Een onafhankelijke vereniging zoals het VBR functioneert enkel dankzij de bijdrage van haar leden. Indien U reeds lid bent, kan u nu ook via deze weg vrienden, kennissen en familie overtuigen om lid te worden van het VBR. Wilt u ook deel uitmaken van onze particuliere Rijn- en Binnenvaartorganisatie? Aarzel dan niet met ons contact op te nemen. Klik op lid worden en contact voor meer info. Fotos en andere media vindt u bij de link Fotos en Nieuws & Media. Let wel, deze zijn enkel toegankelijk voor varende leden. Bekijk rustig deze website, mocht u nog niet overtuigd zijn, kan u ons steeds aanspreken voor meer informatie.

Op deze pagina vindt u onder de rubriek Algemeen een opsomming van de belangrijkste verwezenlijkingen van onze beroepsorganisatie VBR. Als u op Nieuws & Media klikt, vindt u enkele belangrijke lopende zaken waar het VBR zich voor inspant. Deze pagina is enkel voor leden. Hopelijk kan onze website een extra motivatie betekenen voor jonge ondernemers in de scheepvaartwereld actief deel te nemen aan het overleg.

In naam van ons bestuur: veel leesplezier en behouden vaart,

Uw voorzitter,

Jo Van duynslaeger


Algemeen

ONVOLLEDIGE LIJST VAN VBR- VERWEZENLIJKINGEN IN DE LAATSTE JAREN


Al meer dan 30 jaar maandelijkse ledenvergadering, op de 3e vrijdag van de maand
Rijn-Main-Donauvaart: VBR heeft een specialist in huis, die van bij de opening, de nautische en de ontwikkelingen in het RMD-gebied opvolgt, en indien noodzakelijk zich ter plaatse begeeft
Haven van Antwerpen - Lid van Voka Commissie Binnenvaart
- VHF- op bruggen en sluizen (1980/85) en sindsdien vastgelegde geco¨rdineerde aanmeldingspunten aan alle sluizen en bruggen
- Van Cauwelaertsluis nu binnenvaartsluis
- Doorvaarttarief via Kruisschans sluizencomplex
- Alle zeesluizen moeten binnenschepen altijd mee schutten
- Afschaffing sponsoring "Flandria" via havengeld (drinkwater) van de binnenvaart. (-500 %!)
- Ligplaatsen aan de Noordkasteelbrug
- Drinkwaterlokaties 24/24 h open in Antwerpen en Gent
- ISPS - dit onderwerp zal in de komende maanden voortdurend onze aandacht vragen
- Verhoging havengeld in geval van langdurig vletwerk of boetes nu via juridische weg afgeschaft
- Bilgesophaling aan aanvaardbare voorwaarden (afgifte van 3000 liter gratis in Antwerpen en Gent)
- Plaatsen van meerpalen in Kanaaldok B1
VBR-tussenkomsten t.g.v. betere werking van kanalen en rivieren
- Betonning Schaar van de Noord terug geplaatst (in samenwerking met KSV)
- Afmeergelegenheid op de Bovenschelde (Asper, Kerkhoven, Spiere, enz., ...)
- Regelmatige tussenkomsten om tijdverlet bij calamiteiten aan kunstwerken te voorkomen (Ronquières e.a.)
- Oplossen problemen i.v.m hoogte bruggen Lembeek en Halle
Albertkanaal - Harmonisering schuttijden op zondagavond (alle sluizen zelfde uur) - Niet meer aan de wal
op elke sluis - Afschaffing nachtbons - Niet meer aan de wal voor afvarende lege schepen in Genk

BTW-vrijstelling art.42, ook aan boord voor vastopgestelde GSM apparatuur
Tewerkstelling - Erkenning van de binnenvaart als knelpunten beroep
- Afdwingen via acties in 2000 van een flexibeler vergunningenbeleid en van een
- Verkorte matrozenopleiding, uniek in de Rijnoeverstaten. (examen i.p.v. 3 jaar vaartijd)
Opvolging Ovocomwetgeving met als voornaamste prioriteit harmonisatie in al de EU-binnenvaartlanden
Tankvaart
- Aanpassing UCV voorwaarden via een actie in 2002, gevolgd door een Brandstoftoeslag
- Ligplaatsen Meerpalen Groene Dijk en aan Lillobrug
- Ligplaatsen tankschepen met blauwe kegel aan Noordkasteelbrug
- Ligplaatsen tankschepen, zonder blauwe kegel nu ook de zelfde rechten als droge ladingschepen
- Opvolging nieuwe reglementeringen ADNR, Ebis, enz., ...
Rijnvaart
- Geadviseerd m.b.t. de in 1986 aangepaste bemanningsregeling (bvb.< 86m. 1 kapitein + 1 volmatroos,
steunmaatregelen voor de modernisering van zowel droge lading- als tankschepen
- Bemanningsproblematiek: vermindering van de sociale loonkost voor het personeel
-Problematiek betreffende A.I.S. in de Haven van Antwerpen, Evaluatie juni 2012
-Havengeld bij doorvaart aan Zandvliet/Berendrecht is afgeschaft(momenteel proefproject)

• • •

Dossiers waar VBR momenteel aan werkt (in behandeling heeft):
-Dienstregeling op zondag Evergem
-Professionalisme in de sector
-Green Award
-Opleiding in de sector
-Ligplaatsenbeleid in Antwerpen-walstroom-afvalverwerking enz., ...
-Afvalstoffenbeleid Cdni
-Nieuw scheepvaartreglement
-Kleinere schepen: problematiek inzake afname kleinere schepen < 1500 ton
-Plaatsen van palen in de monding Van Cauwelaertsluis

Deze onvolledige lijst geeft de meest belangrijke verwezenlijkingen van onze beroepsorganisatie VBR weer en is mede bedoeld om de jongere ondernemers in de scheepvaartwereld te motiveren en aan te moedigen om actief deel te nemen aan besluitvormingen en mede daardoor hun eigen toekomst te bepalen en te verzorgen.

Wilt U, als binnenvaartondernemer, ook deel uitmaken van deze ambitieuze particuliere Rijn- en Binnenvaartorgansiatie? Neem dan met ons contact op.

VBR secretariaat op tel. +32 (0) 3 457.78.32 of +32 (0) 497.44 08 96
of +32 (0) 475.96 45 19 afdeling duwvaart & tractie

Met onze dank bij voorbaat,
Jo Van duynslaeger
Voorzitter


Bestuur

SAMENSTELLING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR


Voorzitter:

Jo Van duynslaeger • GSM: 0497/44 08 96 • fax: 03/457 78 32 voorzitter@vbr-vaart.be

Ondervoorzitter:

Gaston Pius • GSM: 0475/96 45 19 • fax: 03/294 43 98 gaston.pius@telenet.beSAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR


Patrick Borms GSM: 0475/98 20 99 GSM:0477/58 00 17 poolster@binnenvaartonline.be
Gisele Buelens GSM: 0475/27 15 09 fax: 03/383 17 40 gisele@victrol.be
Meester Marc De Decker GSM: 0495/21 13 82 fax: 03/354 16 17 marc.dedecker@riverius.be
Leopold Maes GSM: 03/541 25 36 fax: 03/383 17 40 heavylift@victrol.be
Rita Van de Gracht GSM: 0472/56 90 01 mvsflaumandrum@hotmail.com


MANDATARISSEN BUITEN DE RAAD VAN BESTUUR


ADN raadgever

Dirk Beernaert GSM: 09/344 98 58 fax: 09/344 24 77 dirk@dgtvzw.be75-jarig Jubileum VBR


Het VBR vierde haar 15de lustrum op 31 oktober 2009


Het VBR vierde haar 15de lustrum op 31 oktober 2009 met een Academische zitting op het Kerkschip St.-Jozef waarbij het boek VBR 75 jaar gepresenteerd werd met toespraken van dhr. Meester Marc De Decker en
dhr. Amand Bauwens.

In Het s Graevenhof werd onder begeleiding van het muzikale combo Willy Claes een diner en avondfeest aangevat met live band en dj. Hartelijk dank voor uw deelname.

De Vereniging van Belgische Reders der Binnen- en Rijnvaart heeft een boek uitgebracht naar aanleiding van het 75-jarig jubileum van VBR.
Het jubileumboek, " 75 jaar Belgische Binnen- en Rijnvaart / VBR 1934 -2009 ", is geschreven door dr. mr. Marc De Decker. Dit boek geeft een zeer verantwoorde historische beschrijving weer van de geschiedenis van 75 jaar Belgische Binnen- en Rijnvaart alsook de externe invloeden uit deze periode op het verenigingsleven en het bestuursbeleid van VBR. Het boek is voorzien van afwisselende documentatie met zowel met grote zorvuldigheid uitgezochte authentieke documenten uit archieven en interessante afbeeldingen van vroeger, als met hedendaagse fotos.

Het voorwoord in het boek is geschreven door de heer Leo baron Delwaide, Ere-Schepen van de Haven Antwerpen (1995-2006). De vijf hoofdstukken in dit boek geven de verschillende opeenvolgende tijdsperioden weer sinds de oprichting van VBR in 1934. Het addendum vormt de afsluiting van het boek met diverse feiten en wetenswaardigheden betreffende VBR alsook de verwezenlijkingen en statuten van VBR. Achterin het boek zijn de logos van de sponsors geplaatst, die het mogelijk hebben gemaakt om dit jubileumboek te realiseren.

Het boek begint met de oprichting van VBR tijdens de crisis in de jaren 1930. In de inleiding worden de oprichters voorgesteld, alsook hun doelstellingen. In het eerste hoofdstuk wordt de economische crisis besproken als " ... in een tijd van kommer en kwel ". Deze economische crisis wordt gevolgd door een politieke crisis in al zijn facetten. De verschrikkingen van de Wereldoorlog II worden hierbij realistisch beschreven. In het tweede hoofdstuk wordt over een langzaam herstel na de oorlog verteld met de toen nog beperkte middelen. In deze tijd vierde VBR waardig en sfeervol zijn 25-jarig jubileum, zoals dat destijds nog de gewoonte was. In het derde hoofdstuk worden de schippersstakingen van 1973 en 1975 besproken. Het geeft een veelbewogen onrustige periode weer betreffende de Binnen- en Rijnvaart. Vervolgens in het vierde hoofdstuk komt de sloopregeling ter sprake, veroorzaakt door de overcapaciteit alsook het einde van de toerbeurt. Dit veroorzaakte ook weer onrust onder de schippers en de hieruit ontstane schippersacties. Het vijfde hoofdstuk beschrijft de voortgaande liberalisatie van de scheepvaart vanaf het begin van de eenentwintigste eeuw. De enorme vlootuitbreiding en modernisering en vooral niet te vergeten de hieruit voortvloeiende personeelsproblematiek Dit hoofdstuk eindigt met de enigszins onverwachte ernstige wereldwijde recessie met al zijn zorgen en ingrijpende gevolgen.

De redactie
Dit boek is te koop voor €30,00 bij het secretariaat.
Verzendkosten: 7,00 euro